Impingement Ramena - Fizikalna terapija, rehabilitacija i masaža - GBB Concept Split i Zagreb

Bol u ramenu

Bol u ramenu vrlo je česta, a javlja se zbog toga što je rame naš najpokretljiviji i najnestabilniji zglob.  U većine ljudi rame je pomaknuto prema naprijed...

Vidi više

Impingement Ramena - Udarni Val - GBB Concept - Fizikalna terapija

IMPINGEMENT RAMENA

Što je uopće impingement? Impingement je česta dijagnoza kod problematike i bolnosti ramena, a nastaje pritiskom jedne od tetiva mišića rotatorne manšete (supraspinatus, infraspinatus, teres minor...

Vidi više