Uvjeti poslovanja - Fizikalna terapija, rehabilitacija i masaža - GBB Concept Split i Zagreb

Opće odredbe

Općim uvjetima cilj je da se urede odnosi između Kupca i Trgovca vezano za uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari (tzv. garancije), prava Kupca na pisani prigovor na proizvode i usluge Trgovca, pravo na raskid ugovora, dostave proizvoda te ostalih usluga koje Trgovac nudi, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine.

Trgovac je vlasnik Internet trgovine  www.masaza-gbb.com (u daljnjem tekstu web shop Masaza-gbb), a to je Nikki 9 j.d.o.o.

Kupac robe je posjetitelj internetske trgovine www.masaza-gbb.com koji odabere minimalno jedan proizvod, stavi ga u košaricu, ispuni elektronski obrazac za narudžbu i pošalje narudžbu Prodavatelju.

Kupac može biti samo osoba koja je punoljetna i poslovno sposobna. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Trgovac ne snosi nikakvu odgovornost.

Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine www.masaza-gbb.com sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o zaštiti osobnih podataka i  Zakonom o elektroničkoj trgovini. Molimo Vas da kao korisnici pažljivo pročitate ove Opće uvjete poslovanja (u daljnjem tekstu Opći uvjeti) internet trgovine www.masaza-gbb.com.

Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete da ste upoznati sa ovim Općim uvjetima, da ste ih razumjeli, da ste suglasni i da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s ovim Općim uvjetima, molimo Vas da nas kontaktirate i za to vrijeme ne koristite ove stranice.

Korisnik se slaže da će koristiti web trgovinu isključivo u skladu s pozitivnim propisima za pregled objavljenih sadržaja, kupnju dostupnih proizvoda predavanjem pravno valjanih narudžbi i komunikaciju s prodavateljem.

Trgovac zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete poslovanja.

Masaza-gbb ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Uslugu web trgovine moguće je koristiti isključivo na teritoriju Republike Hrvatske. Za postupanje suprotno ovim odredbama ne snosi nikakvu odgovornost.

 

UVJETI KUPNJE

Ovi uvjeti kupnje definiraju postupak:

 1. Naručivanja,
 2. Plaćanja,
 3. Dostave,
 4. Povrata i reklamacije.

Kupac robe može biti posjetitelj internetske trgovine kao gost korisnik ili registrirani korisnik.

Kupnja kao gost korisnik kupcu omogućuje kupnju svih dostupnih proizvoda te se uneseni podaci koriste samo za trenutačnu kupnju, ali neće biti pohranjeni u bazu kupaca Internet trgovine.

Kupnja kao registrirani korisnik pruža kupcu dodatne mogućnosti kao što su:

 • Brži proces narudžbe i naplate
 • Pregled prošlih narudžbi
 • Izmjena podataka korisničkog računa
 • Spremanje dodatnih adresa za dostavu

Cijene

Putem Internet trgovine www.masaza-gbb.com kupcu je omogućena kupnja dijela asortimana proizvoda koji se nalazi na web stranicama Trgovca.

Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti Hrvatska kuna (kn). Cijene su prema čl.90 st.1. i st.2 Zakona o PDV-u i čl. 186 Zakona o PDVu oslobođene PDV-a.

Istaknute cijene proizvoda sadrže cijenu troškova prijevoza, dostave ili poštanskih usluga. Sva plaćanja provode se u hrvatskoj nacionalnoj valuti Hrvatska kuna (kn).

Maloprodajne cijene vrijede u slučaju plaćanja dolje navedenim načinima i pod dolje navedenim uvjetima. Istaknute maloprodajne cijene važe u trenutku zaprimanja narudžbe. Akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Slike

Svi oglasi, fotografije i informacije o proizvodima koji su predmet kupoprodaje su u vlasništvu Trgovca, koji je isključivo odgovoran za sadržaj oglasa, što uključuje odgovornost za istinitost i točnost informacija i za obveze koje proizlaze iz sadržaja oglasa.

Slike i opisi proizvoda ne moraju nužno biti identični proizvodu. Trgovac zadržava pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda.

Trgovac se obvezuje pokušati u najvećoj mogućoj mjeri osigurati ažurnost i točnost informacija na internetskim stranicama, osobito u odnosu na cijenu ponuđenih proizvoda. Trgovac ne odgovara za eventualne pogreške u opisu proizvoda, slika te pogreške nastale prilikom promjena cijena i ažuriranja stranica.

U slučaju takve pogreške, a osobito ukoliko cijena istaknuta na internetskim stranicama iz bilo kojeg razloga ne bi odgovarala stvarnoj cijeni proizvoda, Trgovac će bez odgode obavijestiti Kupca o istoj, te mu omogućiti da isti otkaže odnosno izmijeni narudžbu.

Naručivanje

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.

Roba se naručuje elektronskim obrascem. Nakon zaključene i poslane narudžbe kupac će primit e-mailom automatski generiranu poruku od strane sustava webshop Masaza-gbb da je narudžba zaprimljena.

Obavijest o potvrdi narudžbe Kupac će primiti e-mailom nakon provjere dostupnosti proizvoda.

Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene proizvode pravovremeno će o tome obavijestiti Kupca putem e-maila i upoznati ga o drugim mogućnostima. Ako se Kupac ne slaže s ponuđenim izmjenama ili odgodama, može otkazati narudžbu u cijelosti. Kupac može otkazati narudžbu sve do trenutka njenog slanja a nakon toga kupac je obvezan preuzeti pošiljku.

Plaćanje

U webshopu Masaza-gbb moguće je odabrati sljedeće načine plaćanja:

 1. Uplatom na žiro račun prodavatelja
  Plaćanje direktnom uplatom na žiro račun Prodavatelja moguće je putem Internet bankarstva, uplatnicom ili virmanom u banci, pošti ili FINI. Kod odabira ovog načina plaćanja kupac će dobiti sve potrebne podatke za uplatu putem e-maila.

Dostava/preuzimanje robe

Ukoliko Kupac odabere dostavu proizvoda od strane Trgovca, dostava kupljenog proizvoda vrši se na adresu dostave navedenu prilikom izrade narudžbe.

Cijena usluge dostave nije uračunata u cijenu proizvoda. Za sve narudžbe iznad 150,00 KN dostava je BESPLATNA. Za sve narudžbe ispod 150,00 KN dostava se naplaćuje 30,00 KN.

Ukoliko Trgovac nije u mogućnosti realizirati dostavu jer na dostavnoj adresi nema Kupca odnosno druge osobe koja je po njegovom nalogu ovlaštena za preuzimanje proizvoda, unatoč ranijem telefonskom dogovoru oko termina dostave, troškove neuspjele dostave proizvoda snosi Kupac. U navedenom slučaju, Kupac i Trgovac će dogovoriti novi termin dostave.

Trgovac zadržava pravo promijeniti dogovoreni termin dostave zbog otegotnih okolnosti nastalih nakon sklapanja Ugovora, te u dogovoru s Kupcem, predložiti novi termin dostave.

Dostavljač će prilikom isporuke naručenog proizvoda zatražiti od Kupca da potpiše potvrdu o preuzimanju kojom isti potvrđuje da je robu preuzeo te na kojoj će se naznačiti datum preuzimanja.

Rok isporuke dostupne robe u e-trgovini je od 5 do 7 radnih dana, osim proizvoda za koje je kupac obaviješten o drugačijem roku isporuke.

Rok za dostavu počinje teći nakon zaprimanja uplate na žiro računu.

Subote, nedjelje, blagdani i neradni dani ne računaju se u rok dostave.

U slučaju da kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, Trgovac ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova vezanih uz isporuku.

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske i Zakona o zaštiti potrošača.

Zamjena proizvoda / reklamacija / povrat

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima: isporuka robe koja nije naručena, isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu, ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima.

Ostvarenje prava po prijavljenoj reklamaciji ostvaruju se skladno zakonu o Zašiti potrošača i Zakonu o Web shop Masaza-gbb obvezuje se reklamirani proizvod zamijeniti istim ili proizvodom sličnih karakteristika istog cjenovnog i kvalitativnog razreda u razumnom roku od primitka zahtjeva. Ukoliko ispunjenje navedenih obveza nije moguće, Prodavatelj će izvršiti povrat novca Kupcu u vrijednosti reklamiranog proizvoda. Kupac je dužan reklamirani proizvod dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dijelovima. Proizvodi s vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je Kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni zbog nestručnog priključivanja ili neprikladne upotrebe, strujnog udara i proizvode bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti.

Prije slanja proizvoda na reklamaciju Kupac je obavezan prethodno kontaktirati Trgovca putem telefona, pošte ili elektroničke pošte kako bi se pokrenuo proces reklamacije.

Za proizvode za koje se ustanovi da su poslani ispravni i nemaju osnove za reklamaciju, troškovi slanja bit će naplaćeni Kupcu. Troškove slanja proizvoda na reklamaciju ili povrat proizvoda u potpunosti snosi Kupac. Paketi poslani na trošak Trgovca neće biti prihvaćeni obaveznim odnosima.

Pravo na raskid ugovora po Odsjeku IV, članak 72. Zakona o zaštiti potrošača:

Kupac ima pravo ne navodeći za to razloge, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. Predmetni rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako je jednom narudžbom kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako Prodavatelj ne obavijesti Kupca o pravu Kupca na jednostrani raskid ugovora ovo pravo prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavijest.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora

ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, upućene elektroničkom poštom na adresu Trgovca: gbb.concept@gmail.com

Trgovac se obvezuje bez odgađanja dostaviti potrošaču Potvrdu o primitku izjave o raskidu putem elektroničke pošte koju Kupac navede u Obrascu odnosno u Izjavi o raskidu.

Izjavu o raskidu ugovora kupac je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora. Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor. Kupac je dužan snositi izravne troškove povrata robe.

Trgovac se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od četrnaest (14) dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora. Trgovac nije dužan izvršiti povrat plaćenog prije nego mu roba isporučena kupcu bude vraćena. Trgovac se obvezuje izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojima se koristio kupac prilikom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako je narudžba otkazana prije nego su proizvodi napustili skladište Trgovca, kupac ima pravo tražiti povrat ukupnog uplaćenog iznosa za proizvode i ostale odabrane usluge.

Isključenje prava na raskid ugovora

Kupac nema pravo na raskid u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, a osobito ako je:

 • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Prigovori i sporovi

Sukladno članku 10. stavka 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14.), nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu Kupac može dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte. Trgovac će dati odgovor na prigovor u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. U slučaju neriješenih prigovora potrošači se mogu obratiti Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili podnijeti prijedlog za mirenje Centru za mirenje. Eventualne sporove Trgovac i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Splitu.

Sukladno uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, postoji obveza trgovaca koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

Korištenje osobnih podataka kupca

Osobne podatke Kupca (ime, prezime, fizička adresa, email adresa i broj telefona), za korištenje kojih je dao suglasnost prilikom kupnje, Trgovac će koristiti kako bi vam omogućio najbolju moguću uslugu. Podatke Kupca Trgovac će podijeliti s dostavnim službama, kako bi osigurao da naručeni proizvodi stignu do Kupca bez zastoja.

Više o povjerljivosti podataka, pročitajte na stranici Izjava o povjerljivosti podataka.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Registracijom na internet stranici www.masaza-gbb.com kupac daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na):

 • suglasnost da Prodavatelj može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Prodavatelj navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba
 • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika
 • suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi
 • davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha

Trgovac se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih korisnika/kupaca, te se obvezuje s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim važećim propisima Republike Hrvatske. Sve gore navedene osobne podatke Trgovac ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici Trgovca kao i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

U slučaju da korisnik/kupac ne želi da Trgovac više na bilo koji način obrađuje podatke istoga, te zahtijeva brisanje podataka o istome, dužan je o navedenom obavijestiti Trgovca, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu:gbb.concept@gmail.com

„Cookies“

Internetske stranice Trgovca koriste kolačiće tzv. „cookies“ kako bi internetska trgovina mogla prepoznati i pamtiti korisnika i na taj način omogućiti realizaciju kupnje.

Kolačići (cookies) su tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi. Nastaju kad preglednik na korisničkom računalu učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku. Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelj mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega. Kolačići mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta).

Internetske stranice Trgovca koriste se i kolačićima trećih strana, za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe internetskih stranica. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

Većina preglednika automatski prihvaća kolačiće. Navedeno korisnik može spriječiti blokiranjem kolačića u postavkama internetskog preglednika. Kako je svrha kolačića omogućivanje upotrebe i poboljšanje usluge internetskih stranica i njihovih procesa, korisnik treba imati na umu da blokiranjem ili brisanjem kolačića može onemogućiti ili izmijeniti rad tih značajki.

Dostava

Cijena usluge dostave uračunata je u cijenu proizvoda. Naručenu robu dostavljamo putem dostavne službe Hrvatska Pošta.

Po spremnosti robe za dostavu Trgovac Kupcu, putem elektroničke pošte dostavlja Obavijest o spremnosti robe za isporuku u kojoj će biti definiran predviđeni dan dostave. Uz potvrdu spremnosti robe za dostavu Kupcu će biti dostavljeni i Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine te Obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora sastavni dio koje je Obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora te prihvaćanjem ovih Uvjeta Kupac daje izričitu suglasnost da mu se Opći uvjeti poslovanja i Obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora sastavni dio koje je Obrazac o pravu na jednostrani raskid Ugovora dostave na navedeni način tj. elektroničkom poštom.

Nakon potvrđene narudžbe, Trgovac će dostaviti Kupcu naručenu robu posredstvom dostavne službe tvrtke Hrvatska Pošta. Cijena dostave uključena je u cijenu proizvoda. Dostava će se izvršiti na navedenu adresu kupca isključivo radnim danom. Ukoliko se Kupac nije prisutan ili ne preuzme dostavu na dogovoreni dan, Trgovac robu neće isporučivati predviđenog dana, nego će se dostava dogovoriti za neki drugi dan.

Ukoliko Trgovac nije u mogućnosti realizirati dostavu jer na dostavnoj adresi nema Kupca odnosno druge osobe koja je po njegovom nalogu ovlaštena za preuzimanje proizvoda, unatoč ranijem telefonskom dogovoru oko termina dostave, troškove neuspjele dostave proizvoda snosi Kupac. U navedenom slučaju, Kupac i Trgovac će dogovoriti novi termin dostave.

Trgovac zadržava pravo promijeniti dogovoreni termin dostave zbog otegotnih okolnosti nastalih nakon sklapanja Ugovora, te u dogovoru s Kupcem, predložiti novi termin dostave.

Rok isporuke dostupne robe u e-trgovini je od 5 do 7  radnih dana, osim proizvoda za koje je kupac obaviješten o drugačijem roku isporuke. Rok za dostavu počinje teći nakon zaprimanja uplate na žiro računu. Subote, nedjelje, blagdani i neradni dani ne računaju se u rok dostave. U slučaju da kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, Trgovac ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova vezanih uz isporuku.

 

Kupnjom proizvoda Kupac prihvaća navedene uvjete poslovanja.